Müxtəlif formalar üçün sürtkü yağları

Müxtəlif formalar üçün sürtkü yağları

Form oil ISO 22

Form oil təməl mineral yağlardan istehsal olunmuş sürtgü yağları tələb edən bütün formalara yararlıdır, beton boruların, zolaqvari betondoldurmada, səki daşlarının və dirəklərin istehsalında  istifadəyə ideal uyğundur. Uzun müddət qorunub saxlanarkən,  metal formaları korroziyadan qoruyur. Yüksək keyfiyyətli təməl yağlarının istifadəsi ilə hazırlanır və  açıq rəngdədir.  Yaxşı aşağı temperatur və yağlama keyfiyyətlərinə malikdir. Bütün detallarda  sabit sürtgü qatını təmin edərək, məmulatdan beton qəlibi çıxarmağı asanlaşdırır. Hətta  qranit sürtünmə şəraitndə əla  yağlamanı təmin edən xüsusi aşqarlara malikdir.