Avtomobil hidravlik sistemi yağı

Avtomobil hidravlik sistemi yağı

Havoline Power Steering Fluid

Havoline Power Steering Fluid  məhlulu Sükanın hidravlik gücləndiricisinin universal mayesidir.

O yüksək keyfiyyətli baza yağlarının və diqqətlə kalibrovka edilmiş sürtünmə modifikatorlarlı ,aşınmaya qarşı olan və basdırıcı köpüklənməli, pas və oksidləşmə inhibtorları aşqarlar paketinin əsasında hazırlanır.

Sükanın hidravlik gücləndiricisi (SHG)  – avtomobilin hidravlik sistemi sükan mexanizminin bir hissəsi olub, avtomobilin istiqamətinin müəyyən edilməsi üçün  verilmiş traektoriya üzrə komandaların maksimal “geri donüşünü” təchiz etməklə daha dəqiq idarəetmənin təmin edilməsi və asanlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuş sistemdir.