Dəzgahlar üçün sürtkü yağları

Dəzgahlar üçün sürtkü yağları

Way lubricants

Dəzgahlar üçün sürtgü yağları dəzgahların istiqamətvericilərinin və sürüşkən səthlərinin yağlanmasında istifadə olunur. Onların əla xüsusiyyətləri əksər dəzgahların yağlanmasında  sübut edilmişdir, məsələn, torna, taxtayonan, frezer, burğu, vintkəsən və s. dəzgahlarda və  yüksək yüklənmə altında işləyən digər dəzgahlarda. Bu yağlar yüngül yüklənmiş qapalı dişli ötürmələrin və sürüşən və yellənən sənayə ox dayaqlarının yağlanmasında yaxşı işləyir. Onların yapışqanlı xassəsi yağları birdəfəlik sürtgü kimi istifadə üçün yararlı edir, məsələn, zəncirli ötürmələrdə.