Şüşə istehsalında istifadə olunan yağlar

Şüşə istehsalında istifadə olunan yağlar

Glass Machine oil MV

Glass Machine oil MV – şüşə istehsalında istifadə edilən texnika üçün yaradılmış  maşın yağıdır. Maşın yağı kimi qığılcımsız şüşəüfürmə maşınlarının sabit dayaqları üçün tövsiyə edilir. Məhsul həmçinin dəstəkli və yüngülyüklü dişli ötürmələrdə, damcıların mexaniki paylaşdırılmasının mərkəzləşdirilmiş yağlanma sistemlərində, üfürmə başlığında və  qıflarda istifadə oluna bilər.