Hidravlik yağları

Hidravlik yağları

Rando HD ISO 10, 22, 32, 46, 68, 100, 150,220, 320

Sintetik xüsusiyyətli , ISOSYN təməl yağları əsasında istehsal olunan  premium sinif yağlar, korroziya yaranması və paslanmadan qoruyur, köpüyün yaranmasını minimuma endirir, aşınmadan qoruyur, yaxşı filtrasiyaya şərait yaradır. Onların hidravlik alətlərin və ya yağın sirkulyasiya sisteminin həmçinin gəmilərin göyərtəsində , geniş temperatur diapazonunda çalışan avadanlıqlarda istifadəsi tövsiyyə edilir.

Rando HD Premium oil MV

Rando HD Premium oil MV – bu hidravlik nasosun maksimal müdafiəsi üçün işlənən hazırlanmış qatılaşdırılmış universal sürtgü yağıdır.  Rando HD Premium Oil MV ISO SYN təməl yağları əsasında hazırlanır və yüksək qatılaşma indeksi və stabillik  əlavələri vardır.

Rando HDZ ISO 15, 22, 32, 46, 68, 100

Hidravlik nasosların maksimal müdafiəsi üçün işlənib və hazırlanıb. Paslanma və oksidləşmə inhibitorları, aşqarlar, aşınmanın, köpüklənmənin, aerasiyanın qarşısını alan, həmçinin yüksək qatılıq dərəcəsi olan və stabillik təmin edən əlavələri ilə yüksək dərəcəli təmizlənmiş ISOSYN  təməl yağları əsasında  istehsal olunur.

Onların hidravlik alətlərin və ya yağın sirkulyasiya sisteminin həmçinin gəmilərin göyərtəsində , hidravlik yük bunkrelərində və ya geniş temperatur diapazonunda çalışan avadanlıqlarda istifadəsi tövsiyyə edilir.

Synthetic all-weather THF

Transmissiyalarda, baş ötürücülərdə, əyləcin yağ sistemlərində, traktorların və ümumi çənin istifadə olunduğu digər avadanlıqların hidravlik sistemlərində istifadə olunması üçün xüsusi olaraq hazırlanmış  yüksək keyfiyyətli, çox funksiyalı məhluldur. Bütün növ kənd təsərrüfatı traktorları və  avadanlıqlarında istifadəsi tövsiyyə edilir. Tərkibinə əlavələrin qatılaşma indeksini yaxşılaşdıran, korroziya və oksidləşmə inhibitoru, aşınmaya qarşı əlavə və aşqar, möhkəmliyi artıran qoruma  qatı, köpüklənməyə qarşı əlavə, depressor əlavə, donma temperaturunu azaldan  əlavələrlə sintetik təməl yağları daxildir (PAO). Xarakterik  narıncı rəng məhsulun tanınmasını və axma zaman müəyyən edilməsini asanlaşdırır.

Ursa Hydraulic oil 10W

Hidravlik nasosların maksimal müdafiəsi üçün işlənib və hazırlanıb. Xüsusilə yollarda və yoldankənarda quraşdırılmış ağır texnikanın nasos və hidravlik sisteminin maksimal qorunması üçün xüsusi hazırlanmış yüksək keyfiyyətli hidravlik yağdır.

1000 THF

Transmissiyalarda, əsas ötürücülərdə, traktorların və ümumi çənli digər avadanlıqlarda  yağdoldurulmuş (“yaş”) əyləclərdə və hidravlik sistemlərdə istifadə üçün hazırlanmış yüksək keyfiyyətli çoxfunksialı transmissiya-hidravlik maye. ISOSYN™  təməl yağları əsasında antioksidləşdirici, antikorroziya, aşınmaya qarşı, yeyilməyə qarşı və köpüklənmməyə qarşı əlavələri ilə hazırlanır. Həmçinin tərkibində qatılaşma indeksinin artırılması və donma temperaturunun aşağı salınması üçün əlavələr vardır.

Clarity Hydraulic oil 10W

Clarity Hydraulic oils AW  həm sənayedə həm də ekoloji həssas ərazilərdə istifadə olunan hidravlik nasosların maksimal müdafiəsini təmin etmək  üçün təyin edilmişdir. Bu yağların istifadəsi ətraf mühitə təsadüfü  atılma və ya axma nəticəsində yarana biləcək  təhlükələrin səviyyəsini azaldır.  Sinksiz tərkibi sayəsində yağ nasos porşenlərində mövcud olan  əlvan metalla iş üçün çox uyğundur. Ekoloji həssas ərazilərdə çalışmaq üçün çox gözəl uyğun gəlir.

Chevron Clarity Hydraulic oils AW yağları USDA tələblərinə cavab verir , ət kombinatları və quşçuluq fermalarında H2 yerinə yemək məhsulları ilə əlaqəsi olmayan yerlərdə sürtgü kimi istifadə edilə bilər.

Clarity Synthetic Hydraulic oil AW 10W-20

Yüksək performanslı sənaye həmçinin ekoloji həssas sahələrdə istifadə olunan hidravlik nasosların maksimal müdafiəsi üçün istehsal edilmişdir.  Chevron Clarity  hidravlik porşenli, çarxlı , dişli, mobil və stasionar pompaların  itifadəsi üçün nəzərdə tutulan AW hidravlik yağdır.

Hydraulic oils AW İSO 32, 46 , 68

Hydraulic oils AW hidravlik pompanın mükəmməl müdafiəsi üçün işlənib hazırlanmışdır. Əksər hallarda xüsusilə təziqin 1000psi keçmədiyi porşenli, çarxlı , dişli  pompa sistemlərində istifadə olunur. Həmçinin onlar az yüklənməli porşenli kompressorlarda istifadə oluna bilərlər.

Hydraulic oil 5606A

Ekstrimal istismar şəraitində istifadə üçün unikal hidravlik yağdır.  Yüksək dərəcəli təmizlənmiş az qatılaşma dərəcəli təməl yağları əsasında istehsal olunur. Universal istifadə üçün istehsal olunmuşdur ekstrimal soyuğ şəraitdə istismar olunan sənaye avadanlığı və avtomobillərin hidravlik sistemində istifadə oluna bilər.  Yağın dəyişilməsində böyük intervallara malikdir və oksidləşməyə qarşı maksimal davamlılığa malikdir.

Hydraulic Safety fluid

Chevron şirkətinin öncül texnalogiyaları ilə yaradılmış hidravlik sistemlər üçün (HFC) alova davamlı işlək məhlul. Məhsul 7-ci Lyuksenburq hesabatında formalaşmış tələblərə tam cavab verir. Hətta ən yüksək təmaslı gərginlik mühitində belə  yağlılığın yüksək göstəriciləri paslanmanın və aşınmanın yaranmasının qarşısının alınmasını təmin edən mükəmməl korroziyaya qarşı keyfiyyətdədir.

Chevron Hydraulic Safety fluid mayesi – bu aşınmaya qarşı aşqarların və paslanma inhibitorlarının əlavə edildiyi dietilen maye qarışımıdır.